Raspberry Pi 3 a monitorování jeho teploty

0

Pokud používáte Raspberry Pi 3, možný by jste chtěli zaznamenávat teplotu jeho CPU a GPU a nechat si jí zobrazovat v grafu. K tomuto používám Grafana a Influx databázi.

Vytvořte databázi teplota_db

 

[shell] root@influxdb:/# influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.2.2
InfluxDB shell version: 1.2.2
>CREATE DATABASE teplota_db
>
[/shell]

 

Ctrl+D k ukončení influx

Následně vytvořte shell script monitoring_teploty.sh

[java] nano /home/pi/monitoring_teploty.sh
chmod +x /home/pi/monitoring_teploty.sh
[/java]

skript obsahuje kód:

[php] #!/bin/bash
cpuTemp0=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
cpuTemp1=$(($cpuTemp0/1000))
cpuTemp2=$(($cpuTemp0/100))
cpuTempM=$(($cpuTemp2 % $cpuTemp1))
CPU=$cpuTemp1"."$cpuTempM
GPU=$(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | tr -cd ‘0-9.’)

curl -i -XPOST ‘http://IP_VASEHO_NASU:8086/write?db=teplota_db’ –data-binary ‘tempRaspi CPU=’$CPU’,GPU=’$GPU
[/php]

 

Nyní nechápe spouštět script třeba každých 5 minut, spustíme

[php]crontab -e[/php]

a přidáme řádek

*/5 * * * * /home/pi/monitoring_teploty.sh

Upravte nastavení grafu v Grafaně a výsledek by měl vypadat nějak takto

Grafana - teplota raspberry Pi 3

Bližší info :
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.2/guides/writing_data/
http://docs.grafana.org/guides/getting_started/

Máte k tomu co říct. Napište