Domácí monitorovací stanice – 1 – Úvod

0

Tento seriál bude pojednávat o propojení čidel sledujících hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku ( případně i jiných veličin) v bytě, dále monitorování svých serverů, ať už samotného NASu nebo Raspberry Pi, kdy o to vše se stará NAS Synology, který odečítá hodnoty, ukládá je do databáze InfluxDB a vizualizuje je v podobě grafů v Grafaně na internetu nebo intranetu.

Řešení bez cizího cloudu, s plnou kontrolou nad celým systémem a domácí síťové úložiště tak získá další uplatnění ve vaší chytré domácnosti.

Obsah seriálu :

 1. Úvod
 2. Základní pojmy a jak to funguje
 3. Programování ESP8266 – první čidlo
 4. Programování NodeMCU – druhé čidlo
 5. Raspberry Pi a Telegraf
 6. Nastavení NAS
 7. Výstupy na Grafanu
 8. Závěr

 

 

V celém řešení používám

 • Síťové úložiště NAS DS-216+II od Synology
 • ESP8266 WIFI Modul ESP-07 Bezdrátový modul , osázený čidlem BME280, což je čidlo měřící teplotu, vlhkost a tlak – použit v obýváku
 • NodeMCU – vývojářská deska malých rozměrů s integrovaným ESP8266 osázený čidlem SI7021 a MQ-135 na měření kvality vzduchu – CO2 – použit v ložnici
 • Raspberry Pi 3 s čidlem DS18b20 na měření teploty
 • Router Asus RT-AC87U

Systém je propojen využitím MQTT → Node-Red → InfluxDB → Grafana.

V příštím díle objasním některé základní pojmy a vysvětlím jak to vlastně funguje.

 

Máte k tomu co říct. Napište